Tuesday 16 juli 2024
logo 239x150headerpng 300x152

Multiple Sclerose (MS) wordt ook de ziekte van 1001 gezichten genoemd. Er is nog zoveel onduidelijkheid en onwetendheid rond deze ziekte dat sensibiliseren over MS naar het grote publiek toe enorm belangrijk is.

Het promoten van een actieve levensstijl voor Personen met MS, met respect voor ieder zijn/haar individuele mogelijkheden, is een belangrijke boodschap die de organisatoren Move to Sport en MS-Liga Vlaanderen hiermee nogmaals willen benadrukken.

MS de ziekte

MS is een ziekte van het centraal zenuwstelsel met verschillende gezichten. De diagnose treft voornamelijk jonge volwassenen. In België zijn er naar schatting meer dan 10.000 personen met MS. Het voorkomen van MS neemt toe. Dit is wellicht deels het gevolg van een verbeterde levensverwachting en deels het gevolg van een reële toename in het aantal diagnosen bij vrouwen. Welke factoren een rol spelen in het toenemen van de ziekte bij vrouwen, is niet geweten.

ms myelin damageEr is geen eenvoudige oorzaak van MS. Het gaat om een complexe interactie tussen erfelijke gevoeligheid en factoren uit de omgeving. Het optreden van ontstekingshaarden thv de myeline, het omhulsel van de zenuwbanen, werd lang als het belangrijkste kenmerk beschouwd. Recent onderzoek heeft aangetoond dat er na verloop van tijd een meer diffuse aantasting van de hersenen en het ruggenmerg kan optreden.

Aangezien het verloop van MS sterk verschilt en er geen betrouwbare voorspelling mogelijk is, brengt de ziekte erg veel onzekerheid met zich mee. Sommige personen hebben een goedaardig verloop, anderen ontwikkelen op korte tijd een uitgesproken neurologische aantasting. De meerderheid kent opflakkeringen van neurologische symptomen in de eerste fase van de ziekte. De graad van herstel is niet te voorspellen. Na verloop van vele jaren ontwikkelt meer dan de helft van deze personen een geleidelijke achteruitgang. Een minderheid van 10-15% vertoont een geleidelijke achteruitgang vanaf het begin.

De symptomen van MS zijn erg divers en kunnen het zicht, de kracht, het evenwicht, de coördinatie, het gevoel, de blaas- en darmfunctie, het spreken en slikken, het geheugen en de concentratie betreffen. Daarnaast zijn er frequent voorkomende onzichtbare klachten zoals moeheid en pijn, die de kwaliteit van leven kunnen verminderen. Gelukkig heeft niet iedereen alle symptomen.

MS kan niet genezen worden. In de fase van opflakkeringen (“relapsing- remitting MS”) kunnen het aantal en de ernst van de opflakkeringen afgeremd worden met medicatie. Voor personen in de progressieve fase zijn er geen medicamenteuze behandelingen ter beschikking. Symptomen van de ziekte kunnen wel behandeld worden met medicatie, beweging, oefentherapie en hulpmiddelen.

Recent wetenschappelijk onderzoek bevestigde de positieve effecten van sporten en bewegen voor Personen met MS, niet alleen op fysisch vlak, ook op het algemeen welbevinden. Een individualisatie van het programma dat wordt aangepast aan de persoonlijke behoeften en mogelijkheden van de betreffende persoon, is de sleutel tot succes.

­